ANBI

ANBI status
Stichting Milli Görüs Heemskerk heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen
Statutaire naam: Stichting Milli Görüs Heemskerk
ANBI-status: ja
RSIN/fiscaal nummer: 8519.81.367
KVK-nummer: 56121466

Bezoekadres:
Duitslandlaan 3-A
1966 XA Heemskerk

Postadres:
Duitslandlaan 3-A
1966 XA Heemskerk
Website: www.mgheemskerk.nl
E-mailadres: info@mgheemskerk.nl
Telefoonnummer: 0251 293 860

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Z.B. Göküzüm
Secretaris: K. Sürer
Penningmeester: M.A. Bektes
Algemeen bestuurslid: Y. Gündüz

Doelstelling:
Stichting Milli Görüs Heemskerk is gericht op de integratie, emancipatie, participatie en prestatie van haar leden in de Nederlandse samenleving.

Activiteiten:
De stichting organiseert o.a. de volgende activiteiten:
– Forums, Conferenties en Seminars
– Herdenkingsdagen
– Bezoeken
– Huis gesprekken
– Uitstappen
– Sport
– Organisatie
– Organisatie van quizen
– Cultuur en kunst
– Ramadan programma’s
– Werkcolleges voor bestuurder
– Gelegenheid bieden tot godsdienstuitoefening

Werving, beheer en besteding van geldenDe werving van gelden gebeurt voornamelijk middels maandelijkse donaties en door middel van inzameling van collectes. De penningmeester voert de administratie van de Stichting. De betalingen aan de crediteuren welke een levering hebben gedaan, worden verricht door de penningsmeester.Zodra de jaarrekening is opgesteld, wordt deze goedgekeurd door het bestuur en wordt het gepresenteerd in de Stichting. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door donaties, collectes, sponsor en kantine inkomsten. De gelden van de Stichting dienen te worden besteed aan al datgene wat nodig is om haar doelstelling te kunnen realiseren. Het verworven vermogen wordt direct besteed aan de kosten van de Stichting zoals huisvestingskosten en onderhoudskosten.

Beloningsbeleid
Bestuursleden
Bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed, waarbij voorafgaande schriftelijke vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden vereist is.

Overige vrijwilligers
Vrijwilligers genieten voor hun werkzaamheden een kleine vergoeding die vastgelegd wordt in overleg met de vrijwilliger. Echter kiezen al onze vrijwilligers er steevast voor om van deze vergoeding af te zien.

Activiteitenverslag:
2023

Exploitatieoverzicht:
2023

ANBI

ANBI status
Stichting Milli Görüs Heemskerk heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen
Statutaire naam: Stichting Milli Görüs Heemskerk
ANBI-status: ja
RSIN/fiscaal nummer: 8519.81.367
KVK-nummer: 56121466

Bezoekadres:
Duitslandlaan 3-A
1966 XA Heemskerk

Postadres:
Duitslandlaan 3-A
1966 XA Heemskerk
Website: www.mgheemskerk.nl
E-mailadres: info@mgheemskerk.nl
Telefoonnummer: 0251 293 860

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Z.B. Göküzüm
Secretaris: K. Sürer
Penningmeester: M.A. Bektes
Algemeen bestuurslid: Y. Gündüz

Doelstelling:
Stichting Milli Görüs Heemskerk is gericht op de integratie, emancipatie, participatie en prestatie van haar leden in de Nederlandse samenleving.

Activiteiten:
De stichting organiseert o.a. de volgende activiteiten:
– Forums, Conferenties en Seminars
– Herdenkingsdagen
– Bezoeken
– Huis gesprekken
– Uitstappen
– Sport
– Organisatie
– Organisatie van quizen
– Cultuur en kunst
– Ramadan programma’s
– Werkcolleges voor bestuurder
– Gelegenheid bieden tot godsdienstuitoefening

Werving, beheer en besteding van geldenDe werving van gelden gebeurt voornamelijk middels maandelijkse donaties en door middel van inzameling van collectes. De penningmeester voert de administratie van de Stichting. De betalingen aan de crediteuren welke een levering hebben gedaan, worden verricht door de penningsmeester.Zodra de jaarrekening is opgesteld, wordt deze goedgekeurd door het bestuur en wordt het gepresenteerd in de Stichting. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door donaties, collectes, sponsor en kantine inkomsten. De gelden van de Stichting dienen te worden besteed aan al datgene wat nodig is om haar doelstelling te kunnen realiseren. Het verworven vermogen wordt direct besteed aan de kosten van de Stichting zoals huisvestingskosten en onderhoudskosten.

Beloningsbeleid
Bestuursleden
Bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed, waarbij voorafgaande schriftelijke vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden vereist is.

Overige vrijwilligers
Vrijwilligers genieten voor hun werkzaamheden een kleine vergoeding die vastgelegd wordt in overleg met de vrijwilliger. Echter kiezen al onze vrijwilligers er steevast voor om van deze vergoeding af te zien.

Activiteitenverslag:
2023

Exploitatieoverzicht:
2023